Våra tekniker i Sandviken förklarar hur installation av IMD system går till

Undrar du hur det går till när man installerar ett IMD system i Sandviken? Här går våra specialister kortfattat igenom hur installationen går till samt vilka fördelar en installation innebär för dig som boende!

Så installeras ett IMD system i Sandviken

Planeras en installation av ett IMD system i ditt flerbostadshus i Sandviken? Kalema E-Mobility, din lokala specialist och leverantör av IMD system, går här igenom allt du som boende behöver ha koll på kring hur en installation går till och vad det innebär för dig!

Här går vi kortfattat igenom hur en installation av värme- vatten- och elmätning går till samt hur det fungerar.

Vattenmätning

För att möjliggöra individuell mätning och debitering av vatten i ett flerbostadshus installerar vi vattenmätare med fjärravläsning. Dessa kompakta mätare kan exempelvis installeras som ett synligt montage i badrum eller dolt i ett skåp.

Elmätning

Beroende på fastighetens förutsättningar kan våra elmätare monteras på allt från väggar till mätartavlor till DIN-skenor i lägenhetscentraler. Dessa elmätare haren inbyggd trådlös kommunikation som gör att de boende i exempelvis en BRF kan se sin egen strömförbrukning.

Värmemätning

När vi installerar ett IMD system för värmemätning installerar vi mätare med fjärravläsning som synliggör vad varje enskilt hushåll förbrukar genom trådlös kommunikation. Bygglängder och anslutningsstorlekar kan givetvis anpassas efter fastighetens förutsättningar.

Fördelar med ett IMD system för dig som boende

En installation innebär många fördelar för dig som bor i ett flerbostadshus, nämligen:

  • möjlighet att följa din förbrukning

Du kan enkelt se ditt hushålls förbrukning av till exempel värme, el eller vatten. Studier visar att ett IMD system i genomsnitt minskar förbrukningen med 25-35 % då de boende får en ökad motivation att dra ned på sin förbrukning.

  • minskade kostnader

Med stor sannolikhet innebär det minskade kostnader för dig som boende, dels då din BRF/fastighetsägare har ett bättre förhandlingsläge mot leverantörer genom större inköp vilket i sin tur innebär lägre priser för dig och dels då du sannolikt kommer att dra ned på din egen förbrukning.

  • en minskad miljöpåverkan

En minskad förbrukning innebär inte bara ekonomisk vinst, det är även en stor vinst för klimatet. Exempelvis går så mycket som 40 % av världens energianvändning till att värma och kyla fastigheter. Ett IMD system möjliggör därmed en rejält minskad miljöpåverkan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad ett IMD system i Sandviken innebär för dig som boende? Tveka då inte att kontakta oss på Kalema E-Mobility. Våra kunniga medarbetare besvarar gladeligen alla frågor och funderingar du har samt berättar gärna mer om oss och våra tjänster!